Sărută-l în fiecare zi

Via?a în cuplu nu se desf??oar? întotdeauna ca în pove?tile cu prin?i ?i prin?ese, prescription dar probabil c? a?i aflat deja. Exist? îns? câteva reguli simple, care, dac? sunt respectate, ne ajut? s? ne îmbun?t??im rela?ia cu partenerul ?i chiar s? credem c? putem face mici minuni. 

  1. Înva?? s? te iube?ti pe tine însu?i

Dac? tu nu te iubesti, î?i va fi greu s? crezi c? te poate iubi cineva. Încrederea în sine este foarte important? într-o rela?ie. Dac? te sim?i încrez?toare în tine ?i for?ele tale, î?i va pl?cea s? convie?uie?ti cu partenerul t?u pentru bucuria pe care acesta o aduce în via?a ta ?i nu pentru c? ai nevoie de el pentru a supravie?ui.

  1. Trebuie s?-?i plac? partenerul

Rela?iile s?n?toase sunt cele între partenerii care se plac unul pe cel?lalt. Dac? v? place s? petrece?i timpul împreun?, dac? sunte?i de acord cu comportamentul ?i ideile celuilalt ?i dac? împ?rt??i?i acelea?i visuri, atunci dragostea va sta întotdeauna pe aproape.

  1. Trebuie s? petrece?i destul timp împreun?

Importan?a lucrurilor este dat? de durata de timp pe care suntem dispu?i s? o petrecem pentru acel lucru. Într-o rela?ie, pe m?sura ce timpul trece, intervin fie slujba, fie copiii ?i astfel timpul petrecut în doi devine insuficient. Dac? nu petrece?i destul timp împreun?, desp?r?irea poate fi foarte aproape.

  1. Trebuie s? comunica?i

O bun? comunicare este esen?ial? pentru o rela?ie s?n?toas?. Este singura modalitate de a spune partenerului cine e?ti ?i ce vrei. O bun? comunicare înseamn? s? înve?i s? spui deschis ?i sincer ce gânde?ti ?i cum te sim?i.

  1. Trebuie s? ?tii s? te cer?i

Este important s? accep?i c? certurile sunt normale într-o rela?ie. Suntem unici ?i este normal s? existe diferen?e. Cuplurile care ?tiu s? se certe nu trebuie s?-?i fac? probleme din cauza faptului c?, uneori, nu sunt de acord unul cu cel?lalt.

  1. Trebuie s? v? atinge?i în fiecare zi

Sim?ul tactil este foarte important pentru un om. Mângâierile ?i s?rut?rile sunt un mijloc de a încuraja, de a alina, de a proteja, de a relaxa ?i, bineîn?eles, de a cre?te excita?ia sexual?.

  1. Trebuie s? accepta?i schimbarea

Pe parcursul anilor, oamenii se schimb?, iar aceste schimb?ri pot înt?ri o rela?ie. ?i via?a se poate schimba ?i nu întotdeauna ia o turnur? dorit?. Schimbarea poate furniza oportunit??i de dezvoltare a cuplului. Trebuie doar s? vede?i partea bun? a lucrurilor.

 

Comentarii

comentarii