Scade prețul carburanților

ieftinireCea mai mare companie petrolier? de pe pia?a româneasc? a redus în ultimele cinci zile pre?urile la carburan?i: cu 22 de bani pentru benzin? ?i cu 16 bani pentru motorin?. Pre?urile sunt acun sub 5 lei pe litru în aproape 90 de sta?ii de alimentare din ?ar?.

Tendin?a de ieftinire a carburan?ilor va continua ?i în urm?toarele luni, advice pentru c? sc?derea cota?iei barilului de petrol nu a fost transmis? înc? în totalitate pre?urilor de la pomp?.

Într-o lun?-dou?, order probabil în jur de 5%, treat dar nu mai mult de atât. S? nu uit?m c? petrolul coboar? de la 100 dolari pe baril, în vara anului tercut, la sub 38 ieri. Or, lucrul acesta nu s-a v?zut semnificativ pe pia?a româneasc? pân? acum”, spune brokerul Mihai Nichi?oiu.

Chiar ?i dup? ieftinirile din ultima vreme, exist? ??ri în care benzina este în continuare mai ieftin?. În topul european, România este abia pe locul 8.

În ceea ce prive?te motorina, cel mai vândut sortiment de carburant din România, situa?ia este ?i mai rea. România este doar la jum?tatea clasamentului europen al pre?urilor. Motorina de la noi este mai scump? decât în ??ri mult mai dezvoltate ?i cu salarii mai mari, precum Spania, Fran?a ?i chiar Germania.

Mai mult de jum?tate din pre?ul de la pomp? al carburan?ilor merge în buzunarul statului, sub form? de accize ?i TVA. În noul Cod fiscal votat deja de parlamentari, supraacciza la carburan?i, care ar urma s? ieftineasc? benzina ?i motorina cu peste 40 de bani pe litru, urma s? fie eliminat? de la 1 ianuarie. Totu?i, potrivit ultimelor în?elegeri, ieftinirea va fi amânat? cu un an.

Sursa

Comentarii

comentarii