Scandal la Spitalul CF Pașcani: Post pentru ginerele directorului medical

spitalul municipal pascani _400_300La Spitalul CF din Pa?cani, store scandalul este în toi. Rela?ia tensionat? dintre conducere ?i medici a culminat zilele acestea cu scoaterea bonurilor de mas? din drepturile celor din urm?, artificiu la care actualul manager, jurista Mihaela Amariei, a mai apelat ?i în 2013 pentru a reduce din cheltuieli.

Dar, în prezent, principalul subiect de disput? dintre conducere ?i sindicat este reprezentat de organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post pentru sec?ia de chirPotrivit liderului de sindicat, lipsa acut? a medicilor din spital se înregistreaz? pe specializarea de medicin? intern?, nu de chirurgie.

Mai mult, Doina Cuco? spune c? organizarea concursului a fost deficitar?, nerespectându-se legea. „A lipsit transparen?a cu des?vâr?ire. Scoaterea postului la concurs trebuia publicat? în Via?a Medical?, lucru care nu s-a întâmplat. Deci nimeni nu a ?tiut de el. Comitetul director s-a ocupat de desf??urarea lui, concursul fiind cu dedica?ie pentru ginerele directorului medical, dr. Igor Velenciuc. Noi aveam o sec?ie de chirurgie cu 20% activitate ?i f?r? medic anestezist. De fapt, prin acest concurs avem explica?ia clar? a boicot?rii scoaterii la concurs a postului de internist“, a explicat liderul de sindicat.

Potrivit acesteia, directorul medical, dr. Constantin Melinte, a f?cut în a?a fel încât ginerele s?u s? fie angajat în spital. În luna august, în concluziile formulate într-un raport al Ministerului Transporturilor efectuat în spital se men?ione c? dr. Constantin Melinte, directorul medical al spitalului, a semnat un contract prin care cabinetul epidemiologic al so?iei sale, dr. Lidia Melinte, s-a angajat s? presteze servicii în cadrul Spitalului CF Pa?cani.

În replic?, medicul a precizat atunci pentru „Ziarul de Ia?i“ c? nu exist? un astfel de document semnat de el, prin care în calitatea sa de director medical a angajat cabinetul so?iei pentru a efectua servicii în spital. „Nu este nicio semn?tur? pe contract ?i nu am f?cut eu contractul pentru so?ie. Aceste lucruri sunt chestiuni false, menite s? prejudicieze imaginea spitalului“, a declarat dr. Constantin Melinte. Ieri, nici managerul spitalului, nici directorul medical al acestuia nu au putut fi contacta?i pentru a oferi un punct de vedere referitor la acuzele aduse.

Sursa

Comentarii

comentarii