Scandal pe malul Siretului între doi proprietari care revendică aceeași suprafață de teren

prefectura_iasi_1__2__1_În urma unei decizii a Prefecturii Ia?i, troche s-a iscat un scandal, pe malul Siretului, între doi proprietari de teren care revendic? aceea?i suprafa??. Este vorba de protocolul de trecere a unor suprafe?e de teren din administrativul comunei Vân?tori la Prim?ria Pa?cani.

Cei care au lucrat terenurile ani de zile nu accept? ideea c? au r?mas f?r? vechile suprafe?e. La Poli?ia Pa?cani au rezultat mai multe plângeri, în urma acestei situa?ii.

Ast?zi, 10 mai, doi func?ionari ai Prim?riei Pa?cani,Vasile Leahu ?i Vasile Prisecaru, fiind  înso?i?i de agen?ii Poli?iei au mers la fa?a locului pentru a discuta cu oamenii. Vasile Leahu, func?ionar al Prim?riei a declarat c?: „Nu recunosc gr?ni?uirea. Spun c? e terenul lucrat ?i mo?tenit de ei. De aceea am luat cu noi ?i Poli?ia”.

Potrivit spuselor purt?torului de cuvânt al Inspectoratului Jude?ean de Poli?ie Ia?i, Anca Vîjiac, exist? un dosar de tulburare de posesie. Aceasta a declarat c?: „În cauz? exist? un dosar penal. Au fost audiate mai multe persoane. În func?ie de rezultatele anchetei se vor lua m?surile care se impun”.

În timpul audien?elor de la Pa?cani s-a discutat ?i aceast? problem?. Prefectul, Romeo Olteanu a cerut  atunci autorit??ilor din Vân?tori ?i Pa?cani s? refac? m?sur?torile.

Sursa

Comentarii

comentarii