Scandal pe seama testamentului lui Sergiu Nicolaescu

iolTestamentul l?sat de Sergiu Nicolaescu, sale în care ar fi trecut-o ca unic? mo?tenitoare pe so?ia sa, Dana este contestat de sora regretatului regizor.

„Toat? averea strâns? de fratele meu a fost f?cut? înainte s? se însoare cu Dana. Mie mi se pare ceva dubios c? a fost singura trecut? în testament, dar o s? aflu care a fost cauza. Nu cred c? acea hârtie e legal?, pentru c? nu a fost înregistrat?.Ceva e putred aici. Noi am fost nedesp?r?i?i, aveam o rela?ie foarte bun? ?i ne sf?tuiam mereu. Nu cred c? fratele meu nu m-a trecut în testament”, a declarat Iolanda Nicolaescu. Aceasta este dispus? s? mearg? pân? în pânzele albe pentru a afla adev?rul despre testamentul fratelui s?u: pl?nuie?te s? duc? documentul la un grafolog pentru a vedea dac? semn?tura apar?ine sau nu regizorului.

Sergiu Nicolaescu, care a decedat la onorabila vârst? de 82 de ani, a adunat o avere impresionant?. Conform ultimei sale declara?ii de avere, regizorul de?inea o cas? de vacan?? în localitatea 2 Mai, dou? apartamente de lux în Bucure?ti, dou? terenuri intravilane ?i 13 conturi bancare ce valoreaz? aproximativ 400.000 de euro. La acestea se adaug? drepturile de autor de pe urma difuz?rii filmelor sale.

Sursa

 

Comentarii

comentarii