Scandalul continuă la Spitalul CF Paşcani

spital cfConsiliul director al Spitalului CF Pa?cani a trimis-o s? profeseze  pe lidera de sindicat a angaja?ilor unit??ii medicale în Policlinica din zona vale. Decizia a fost luat? la finalul lunii mai, medicine în cadrul unei ?edin?e la care Doina Cuco? a fost invitat? la discu?ii în calitate de asistent medical al spitalului. Motivul vine dup? o serie de întâmpl?ri ciudate care s-au petrecut în cadrul unit??ii medicale în decursul ultimelor zile.

În aceast? perioad? angaja?ii ?i-au primit cu întârziere salariile, try nu au primit bonurile de mas? aferente lunii aprilie, order fapt ce a dat na?tere unor noi proteste. Dup? acestea au ap?rut ?i primele reac?ii ale conducerii. Lidera de sindicat Doina Cuco? sus?ine c? medicii de la Interne ar fi fost pu?i s? î?i aleag? asistentele cu care doresc s? lucreze, modificându-se astfel graficele de lucru.

 ,,Domnul doctor Melinte, care este ?i directorul medical al unit??ii, mi-a spus c? doctorii de la Interne nu mai doresc s? lucreze cu mine, ?i c? în aceea?i zi s-au modificat graficele. Mi-a fost adus la cuno?tin?? faptul c? vineri de la ora 24.00  trebuie s? p?r?sesc garda, de?i ie?eam din gard? pe 1 iunie la ora 7.00, iar din data de 3 iunie trebuie s? m? prezint la noul loc de munc? din Policlinic?. I-am replicat c? acest lucru este un abuz, un gest de imixtiune ?i de împiedicare a activit??ii sindicale”, sus?ine Doina Cuco?.

Lidera de sindicat a mai precizat c? a a?teptat decizia în scris în acest sens, pe care nu a primit-o nici pân? ast?zi.

,,Am a?teptat fi?a postului, cu grila de salarizare, noul timp de lucru ?i obliga?iile pe care le am. De asemenea i-am întrebat cum anume voi putea s? îmi desf??or activitatea sindical?, ?inând cont de faptul c? într-o lun? am dreptul la cinci zile libere pentru acest lucru, f?r? s? îmi fie afectate drepturile salariale. Regret nespus c? s-a ajuns aici. Nu mi-am imaginat c? se poate comite un asemenea abuz. Eu accept s? fiu persecutat?, dar s? le lase în pace pe colegele mele. Sper s? primesc ajutor în demersul meu de la liderii adev?ra?i din Sanitas, pentru c? vreau s? mi se fac? dreptate”, a mai spus Doina Cuco?.

Conducerea unit??ii medicale a comentat astfel incidentul. Prin vocea directorului economic Cristina Coman, purt?torul de cuvânt al institu?iei, ace?tia au spus.

,,Fiind asistent? medical?, de altfel un bun angajat al Spitalului, a fost temporar direc?ionat? în Ambulatoriu. Acolo cei de la Interne nu au avut asistent? medical? niciodat?. Dup? o perioad? activitatea va fi evaluat?. Nu este o obstruc?ionare în acest caz a activit??ii sindicale. Domna nu a fost declarat? persoan? non-grat?”, a spus Cristina Coman.

 

Sursa

Comentarii

comentarii