Scene de groază la Gara din Pașcani

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute Constantin ?tefan, generic un b?rbat în vârst? de 60 de ani, cialis din Mo?ca, cialis care nu are unde s? locuiasc? ?i obi?nui?te s? doarm? prin g?ri, a speriat câ?iva c?l?tori, cu un cu?it pe care îl avea asupra sa.

Printre c?l?torii speria?i de b?rbat erau ?i câ?iva elevi. În data de 13 februarie, vineri sear?, ace?tia au anun?at poli?i?tii de la Tranporturi Feroviare, c? un b?rbat dubios i-a amenin?at pe ei ?i al?i c?l?tori care erau în sala de a?teptare a G?rii, cu un cu?it.

Oamenii legii l-au identificat pe b?rbatul acuzat ?i în urma unui control corporal, poli?i?tii au g?sit într-un buzunar de la hain?, un cu?it cu lam? fix? de 15 centimetri.

B?rbatul risc? de la trei luni pân? la doi ani de închisoare, dac? va fi g?sit vinovat, în urma întocmirii, de c?tre agen?ii de poli?ie, a dosarului de cercetare penal?.

Surs?

 

Comentarii

comentarii