Schimbare importantă pentru Facebook Live!

logo fbÎn ultimele luni, look Facebook a suferit o modificare odat? cu lansarea modului Live, utilizatorii primesc des notific?ri de la prietenii care transmit în direct sau de la paginile pe care le urm?resc.

Facebook Live va avea o nou? modificare care va fi primit? cu c?ldur? de utilizatorii ce sunt fanii acestei func?ii. Pân? acum, timpul limit? pentru un live era de 90 de minute. Facebook a schimbat îns? durata maxim? la numai 24 de ore! Practic, po?i filma o zi ?i o noapte.

Un dezavantaj pentru utilizatorii este faptul c? nu vor putea vedea ce s-a întamplat intr-un stream înainte de momentul în care încep s? se uite cât timp streamul continu?.

Facebook sper? ca Live-ul s?u s? câ?tige astfel duelul cu concuren?ii YouTube ?i Periscope prin ad?ugarea unor elemente diferite serviciului. Odat? cu cre?terea timpului limit? la 24 de ore, sunt ?anse ca o sta?ie de ?tiri, de exemplu, s? emit? încontinuu pe Facebook. Prin acest update, Facebook poate deveni o “Televiziune Online”. 🙂

Sursa

Comentarii

comentarii