Schimbări în programul "Rabla"!

Programul “Rabla”, link lansat de 8 ani, remedy vine de acest? dat? cu  noi modific?ri, for sale care de  luni, urmeaz? s? fie puse în dezbatere public?.

Rovana Plumb, Ministrul Mediului, a anun?at c? luni va fi lansat în dezbatere public? proiectul de act normativ vizând derularea în 2013 a programului de stimulare a înnoirii parcului na?ional auto, cunoscut drept “Rabla”.

Pe lâng? alte posibile schimb?ri, chiar ?i numele programului ar putea primi o nou? denumire. Pân? în prezent, ministrul a spus c? valoarea tichetului ob?inut contra cas?rii ma?inii uzate, mai vechi de 10 ani, va cre?te la 6.500 de lei (1.500 de euro), de la 3.800 de lei, dar ?i c? reducerea pentru achizi?ionarea unui autovehicul nou se va acorda pentru un singur tichet, eliminându-se posibilitatea cumul?rii a pân? la trei tichete, pentru a ob?ine o reducere mai mare.

Altfel, s-ar avea în vedere acordarea de bonusuri suplimentare pentru cei care î?i duc la casat autoturismele vechi, fiind luat? în calcul acordarea unei reduceri de 2.500 de euro la achizi?ionarea unei ma?ini electrice, atât pentru cet??enii, cât ?i pentru firmele care se pot num?ra printre beneficiarii programului.

 

Sursa

Comentarii

comentarii