Schimburile comerciale la nivel global au făcut din China un lider

Statele Unite ale Americii au fost dep??ite de China în anul 2012 în ceea ce prive?te schimburile comerciale, tadalafil importuri plus exporturi.

De dup? cel de Al Doilea R?zboi Mondial, capsule SUA a fost lider la acest capitol, îns? în 2012 a avut un deficit de 727,9 miliarde de dolari, timp în care China a ie?it cu un surplus comercial de  231,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg.

Dup? cele câteva decenii în care a stat în umbr?, China a decis s? se concentreze pe comer? ?i investi?ii str?ine.

Comentarii

comentarii