Școala altfel alături de pompierii locali

DSC_0156-1024x768În perioada 07-11 aprilie a acestui an va avea loc la nivel na?ional programul ”?coala Altfel”. Din acest motiv, pharmacy Inspectoratul pentru Situa?ii de Urgen?? „Mihail Grigore Sturdza” al jude?ului Ia?i, dar ?i subunit??ile acestuia din zona industrial? ?i din localit??ile Pa?cani ?i  Târgu Frumos, î?i vor deschide por?ile pentru ?colarii institu?iilor de înv???mânt din jude?.

În cadrul acestui program, derulat de Ministerul Educa?iei Na?ionale în perioada urm?toare, copiii, înso?i?i de cadre didactice sau p?rin?i, vor avea posibilitatea s? vad? autospecialele de interven?ie, echipamentele ?i mijloacele folosite de c?tre pompieri în misiuni, vor  asista la demonstra?ii efectuate cu tehnica folosit? pentru stingerea incendiilor ?i descarcerare. Totodat?, copiii vor fi înv??a?i cum s? se descurce într-o situa?ie de urgen?? pân? la sosirea echipajelor de interven?ie, m?surile de protec?ie în caz de incendiu, inunda?ii, cutremur sau la descoperirea de muni?ii neexplodate.

Pe lâng? vizitele în subunit??i, personalul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? va organiza activit??i informative în ?ase institu?ii de înv???mânt din municipiul Ia?i. Cu acest prilej, copiilor  li se vor explica m?surile de prevenire, precum ?i modul de comportare în cazul producerii unor situa?ii de urgen??, vor fi efectuate exerci?ii practice de evacuare ?i demonstra?ii de acordare a primului ajutor medical.

Sursa

Comentarii

comentarii