Școala din Todirești a fost construită pe datorie

BANIPrim?ria din Todire?ti are de achitat o datorie de 2.500.000 de lei unei firme de construc?ii, capsule pentru realizarea ?colii Generale Nr. 2.

De?i construc?ia ?colii a fost finalizat? în 2008 ?i ?coala a fost dat? în folosin??, prim?ria nu ?i-a achitat datoria fa?? de firma de construc?ii. “Lucr?rile au început în baza proiectului Reconstruc?ia ?colilor din chirpici. La început a fost vorba despre consolidare ?i extindere, dar pe parcursul lucr?rilor s-a constatat c? era nevoie s? se d?râme construc?ia veche aproape în totalitate”, a declarat Vasile Buzatu, primarul comunei.

Deoarece a fost necesar? reconstruc?ia întregii ?coli, proiectul a fost discutat atât la nivelul Consiliului Jude?ean (CJ), cât ?i a Inspectoratul ?colar Jude?ean (ISJ). „S-a pus problema cine s? fac? toate procedurile ?i am fost încuraja?i s? ne ocup?m noi (prim?ria, n.r.), pentru ca lucrurile s? mearg? mai repede. A fost o în?elegere tacit? între prim?rie ?i inspectorat. Noi am f?cut toate demersurile legale. Odat? cu începerea lucr?rilor s-au f?cut dou? serii de decont?ri, iar dup? aceea ramburs?rile s-au sistat”, a subliniat primarul. De?i cheltuielile nu au fost decontate la timp, firma de construc?ii ?i-a continuat treaba.

Inspectoratul ?colar Jude?ean se scuz?. „Din câte ?tiu eu, la acea ?coal? s-au f?cut lucr?ri mai mult decât a permis finan?area. Mai mult, de aproximativ cinci ani inspectoratul nu se mai ocup? de astfel de contracte. Prim?riile sunt eligibile pentru a porni proiecte de reabilitare, deoarece sunt proprietarii institu?iilor vizate”, a declarat Camelia Gavril?, ?efa ISJ Ia?i.

Deoarece Prim?ria Todire?ti nu a avut cu ce s? achite lucr?rile, firma Iasicon SA a mers în instan?? pentru a-?i recupera banii. Prim?ria a foet nevoit? s? fac? un credit de 70.000 de lei pentru acoperirea par?ial? a datoriei.

Sursa

Comentarii

comentarii