Școala Gimnazială Specială Pașcani are acum specialiști în hipoterapie și terapie senzorială pentru copii

hipoterapiePotrivit comunicatului de pres? emis de ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani, no rx aceasta dispune acum, cialis de profesori specializa?i în hipoterapie ?i terapie senzorial? pentru copiii cu nevoi speciale.

Funda?ia „Vatra Pa?canilor” în parteneriat cu ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani au implementat în perioada 1 noiembrie 2012 31 august 2013 proiectul „Simt ?i zâmbesc ca voi” finan?at de Funda?ia pentru Comunitate ?i MOL România prin Programul pentru S?n?tatea Copiilor 2012. Scopul Proiectului a fost „Dezvoltarea serviciilor terapeutice pentru copiii cu dizabilit??i prin amenajarea unui cabinet de integrare multisenzorial? ?i specializarea cadrelor didactice în lucrul cu terapii alternative (terapia snoezelen ?i hipoterapie)”.

hiptepUn grup de cinci profesori au participat la acest program. Doi dintre ei au fost la Asocia?ia HIP-TEP Aiud, care ofer? servicii de hipoterapie pentru a participa la o conferin?? interna?ional? organizat? de partener ?i au f?cut un stagiu practic de 1 s?pt?mân?, iar ceilal?i trei au fost specializa?i în domeniul stimul?rii senzoriale participând la un curs de formare acreditat de Colegiul Psihologilor din România.

Din comunicatul de pres?, reiese faptul c? prin acest proiect, un grup de 10 elevi înso?i?i de speciali?ti au mers în luna mai la Asocia?ia HIP-TEP pentru a beneficia de un program de hipoterapie.

Mai jos pute?i observa modalit??i de terapie snoezelen.
snoezelen2snoezelen1

Comentarii

comentarii