Şcoala Gimnazială Specială Paşcani, se află în selecţia finală pentru Premiul Fundaţiei ERSTE pentru Integrare Socială

Competi?ia pentru Premiul Funda?iei ERSTE pentru Integrare Social? lansat? în septembrie anul trecut, sale ?i-a anun?at finali?tii. Dintr-un total de aproape 2.000 de aplica?ii din 13 ??ri din Europa centra ?i de Sud – Est, nurse 24 de organiza?ii din România au fost alese pentru etapa final? a Premiului, try una dintre ele fiind ?coala Gimnazial? Special? Pa?cani.

Funda?ia ERSTE ofer? suport financiar organiza?iilor câstigatoare (premii in bani), vizibilitate în media, integrarea acestora în re?ele locale ?i interna?ionale precum si oportunitati de a se dezvolta in continuare (prin participare la training-uri menite sa le permita dezvoltarea diverselor competente). Obiectivul principal este promovarea si sprijinirea dezvoltarii unei societati incluzive, demne si juste, in care nimeni nu este exclus.

Întreaga competi?ie a fost foarte strâns?, cu un nivel foarte ridicat al proiectelor, atât din punct de vedere al inov?rii sociale cât ?i prin prisma resurselor implicate ?i a rezultatelor ob?inute. Dupa o evaluare riguroasa a aplica?iilor, membrii Comitetului de Selec?ie au ales 130 de finali?ti din cele 13 ??ri participante (România, Austria, Bosnia ?i Her?egovina, Croa?ia, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Slovacia ?i Slovenia).

Dintr-un total de 355 aplica?ii, 24 de organiza?ii sunt din România, iar 4 proiecte sunt întreprinderi sociale, în acela?i timp proiectele finaliste au în vedere integrarea social? a um?toarelor grupuri de persoane dezavantajate: persoane cu dizabilit??i fizice sau mintale (7 proiecte), persoane s?race (7 proiecte), minorit??i etnice – romi (6 proiecte), copii ?i tineri (5 proiecte), femei (1 proiect), persoane care consuma droguri (1 proiect).

 

Comentarii

comentarii