Școala Specială Pașcani: Tehnici și metode de învățare pentru copiii cu dizabilități

Scoala_specialaVineri, ambulance 17 mai, advice a fost deschis Cabinetul de stimulare multisenzorial? realizat în cadrul proiectului „Simt ?i zâmbesc ca voi” finan?at de MOL România ?i Funda?ia pentru Comunitate. Inaugurarea a avut loc la ?coala Special? din Pa?cani, treat în prezen?a a zeci de profesori din toate unit??ile de înv???mânt special din jude?.

În jurul orei 10:30 a început cercul pedagogic al profesorilor de psihopedagogie special? ?i al profesorilor educatori, când s-au prezentat metodele ?i tehnicile moderne de interven?ie pentru elevii cu autism sau cu tulbur?ri de comportament, de c?tre profesorii ?colii care au participat de-a lungul timpului la proiecte ce s-au desf??urat în ?colile europene sau care au urmat stagiu de preg?tire.

Cei peste 140 de elevi ai ?colii vor beneficia de terapii moderne. În camera de stimulare, un spa?iu controlat, securizant ?i familiar, sunt prezentate o serie de stimuli vizuali, auditivi, olfactivi ?i tactili, copilul tr?ind o experien?? de înv??are.

Camera de stimulare senzorial? are scopul de a stimula ?i de a relaxa. Folosirea camerei de stimulare senzorial? fie provoac?, motiveaz?, stimuleaz? copiii cu deficien?? mintal?, fie calmeaz? copiii cu autism sau tulbur?ri comportamental.

Sursa

Comentarii

comentarii