Școlile din Pașcani pline de datorii

Reportaj-Prima-zi-de-scoala?colile au intrat în vacan?? ?i pân? la începerea noului an ?colar directorii unit??ilor de înv???mânt caut? s?-?i pl?teasc? datoriile, story astfel încât anul ?colar 2016-2017 s? nu stea sub semnul datoriilor.

Pe primul loc se afl? Colegiul Na?ional “Mihail Sadoveanu”, order urmat de Gr?dini?a NR. 2 ?i Gr?dini?a NR. 3.

Pe lâng? plata acestora datorii, there directorii unit??ilor de înv???mânt trebuie s? g?seasc? solu?ii pentru realizarea lucr?rilor de igienizare, extrem de necesare pân? la începerea anului ?colar viitor.

La prima ?edin?? extraordinar? a Consiliului Local care a avut pe data de 7 iulie, pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hot?râre privind rectificarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al municipiului. Din p?cate, unit??ile de înv???mânt din Pa?cani au acumulat datorii de aproximativ 350.000 lei, dar ?efii Prim?riei au alocat doar 132.000 lei pentru plata lor.

„Sunt opt institu?ii care înregistreaz? datorii. A fost o rectificare de buget la utima ?edin?? de consiliu local care a avut leg?tur? ?i cu acest aspect. Ast?zi am transferat în contul acestor unit??i de înv???mânt suma de 132.000 lei. Ei vor mai primi ?i partea de la ISJ ?i cu siguran?? vor ajunge cu datoriile la zero. Majoritatea ?colilor au datorii la furnizori, respectiv gaz, curent”, a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani pentru Actualitatea tv.

?coala din Gâ?te?ti însumeaz? datorii de 717.76 lei, “Iordache Cantacuzino” – 5.914.46 lei, Gr?dini?a Nr.2 – 99.844.93 lei, “Sadoveanu” – 131.622 lei, “Nicolae Iorga” – 22.312.35 lei, Sodomeni – 30.362.16, Gr?dini?a Nr. 3 – 37.948.85 lei ?i “Mihai Busuioc” –  360 lei.

Comentarii

comentarii