Se amenajează o grădiniță nouă în Tătăruși – Pietrosu

gradinitaZiarul „Orizont” relateaz? c? micu?ii din comuna T?t?ru?i, recipe localitatea Pietrosu vor beneficia din toamna acestui an de o nou? gr?dini??. Cl?direa cu 3 s?li, amplasat? lâng? ?coal? a fost de curând finalizat?. 

Temelia a fost turnat? acum ?ase ani, printr-un proiect cu finan?are guvernamental? în valoare de 700.000 lei. Dup? ce a fost cheltuit? prima tran?a de bani, lucr?rile au fost oprite din lips? de fonduri. Îe timpul lucr?rilor, aproape 50 de pre?colari au ?inut orele de la gr?dini?? în câteva clase puse la dispozi?ie de ?coala din Pietrosu.

Administra?ia local? a alocat de la bugetul local suma de 500.000 lei anul trecut pentru a finaliza proiectul, pentru c? banii cu finan?are guvernamental? întârziau s? apar?. Odat? cl?direa finalizat?, din luna septembrie copiii vor putea înv??a în noua loca?ie.

Sursa

Comentarii

comentarii