Se anunţă expoziţia „Note despre peisaj” la Muzeul Viei și Vinului din Hârlău

Miercuri, store 12 iunie 2013, buy la ora 20, ailment Muzeul de Art?,  Muzeul Etnografic al Moldovei ?i Muzeul Viei ?i Vinului din Hârl?u, din cadrul Complexului Muzeal Na?ional „Moldova” Ia?i, organizeaz? vernisajul expozi?iei „Note despre peisaj”.
Expozi?ia poate fi vizitat? pân? pe 12 iulie 2013, la Muzeul Viei ?i Vinului, din strada Logofat T?utu nr. 7, Hârl?u, jude?ul Ia?i.

Evenimentul expozi?ional reprezint? cea de a IV-a etap? a unui ciclu tematic, denumit generic 8/10, ce î?i propune valorificarea colec?iei de gravur? a Muzeului de Art?.

Expozi?ia cuprinde 27 de lucr?ri, executate în tehnicile specifice genului, majoritatea executate în perioada anilor ’60 – ’80 ai secolului trecut, precum ?i 5 gravuri în aquaforte din perioada interbelic?, semnate de Alexandru Ionescu-Ia?i ?i Alexandru Poitevin-Skeletti. Al?turi de cei doi arti?ti deja men?iona?i, reg?sim ?i alte nume de referin?? ale graficii române?ti contemporane: Silviu B?ia?, Marcel Chirnoag?, Ileana Micodin, Nicolae S?ftoiu, Ion State, Ala Jalea Popa ?.a.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii