Se anunţă iarnă grea! Se va întruni Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă

cod-galben-ninsori-prahova1ANM a emis avertizare de cod galben de ninsori pentru jude?ul Ia?i, sovaldi sale pân? pe 27 noiembrie 2015, drug ora 09:00. Astfel, conducerea afirm? c? este preg?tit? ?i c? toate utilajele de la Gospod?ria Comunal? sunt func?ionale pentru a interveni la desz?pezirea str?zilor.

De asemenea, au fost cump?rate 50 de tone de sare ?i 120 de tone de nisip, care urmeaz? s? fie împr??tiate pe str?zi.

M?surile pentru iarn? vor fi definitivate s?pt?mâna viitoare când este programat? o ?edin?a a Comitetului pentru Situa?ii de urgen??. Urmeaz? s? fie f?cut un plan de interven?ii, iar fondurile necesare vor fi alocale de la bugetul local.

Men?ion?m c? Prim?ria inten?ioneaz? s? cumpere, prin leasing, o serie de utilaje pentru între?inerea Esplanadei ?i a trotuarelor, dar ?i pentru desz?pezire. Investi?ia a fost aprobat? deja de Consiliul Local ?i au fost demarate procedurile de achizi?ie.

Sursa

Comentarii

comentarii