Se apropie Zilele Pașcaniului

zpc06754-300x200Ast?zi, advice 31 mai, sovaldi sale un proiect de hot?râre privind organizarea celei de-a V- a edi?ii a manifest?rilor , clinic ,Zilele Municipiului Pa?cani” a fost aprobat de legislativul p??c?nean. Evenimentul va avea loc în perioada 5 – 7 iulie 2013, ale?ii locali subliniind înc? o dat? faptul c? s?rb?toarea va fi organizat? anual în primul weekend din luna iulie. De asemenea a fost aprobat? componenta comisiei care se va ocupa de organizarea acestui eveniment din care fac parte 15 membri, consilieri locali ?i ?efi de institu?ii. Comisia va fi prezidat? de viceprimarul Vasile Axinte, prima întâlnire fiind programat? în ziua de luni 3 iunie.

Programul ?i locul de desf??urare a evenimentului înc? nu au fost stabilite. Prim?ria Pa?cani a alocat prin bugetul local suma de 70.000 lei, restul cheltuielilor urmând s? fie sus?inute din taxele de închiriere a standurilor comerciale.

Sursa

Comentarii

comentarii