Se caută bloggerul oficial al concursului Eurovision 2013

Televiziune Român? caut? un blogger oficial pentru concursul muzical Eurovision 2013. Tot ce trebuie s? faci este s? scrii cel pu?in un articol despre acest concurs ast?zi inclusiv, ailment în care vei men?iona site-ul oficial, urmând s? dai un comentariu aici, care s? includ? link-ul post?rii tale. Blogurile create special pentru acest concurs nu vor fi luate în considerare.

Pe data de 21 februarie vor fi anun?ate cele 10 bloguri selec?ionate, cei 10  finali?ti fiind nevoi?i s? cunoasc? limba englez? pentru a putea comunica cu fanii din alte ??ri ?i s? participe la toate cele trei etape ale Selec?iei Na?ionale. Câ?tig?torul final se va alege în func?ie de calitatea argument?rii opiniei ?i diversitatea participan?ilor promova?i.

Surs?

Comentarii

comentarii