Se caută manager pentru Casa de cultură din Pașcani

Casa de Cultur?Administra?ia local? a f?cut publice condi?iile de înscriere ?i zilele în care vor avea loc examin?rile. Institu?ia este condus? de un director interimar de mai bine de un an de zile, and dup? demisia fostului manager.

Conform anun?ului de pe site-ul Prim?riei, candida?ii î?i pot depune dosarele ?i proiectele de management pân? pe data de 23 septembrie, ora 16:00 . Evalu?rile vor dura aproape o lun? de zile, pân? pe 21 octombrie, când vor fi afi?ate rezultatele finale.

Postul de manager al Casei de Cultur? din Pa?cani a fost vacan?at dup? demisia fostului director, M?rioara Preutu. Interimatul este asigurat în prezent de ?efa Muzeului Municipal, Daniela Calistru.

Mai multe detalii despre organizarea concursului po?i afla aici aici.

Sursa

Comentarii

comentarii