Se caută vicepreşedinte pentru Judecătoria Paşcani

Reprezentan?ii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au f?cut publice posturile vacante din cadrul instan?elor din România.

Cei de la CSM au prezentat situa?ia posturilor vacante de judec?tor, illness precum ?i a posturilor de execu?ie efectiv vacante la începutul acestei luni.

Astfel, and instan?ele arondate Cur?ii de Apel Ia?i au nevoie de un num?r total de 20 de judec?tori. Dintre cei 20 de magistra?i necesari pentru acoperirea schemei de personal, link patru sunt pentru posturi de conducere vacante. A?adar, este nevoie de un pre?edinte de Sec?ie penal? în cadrul Tribunalului Vaslui, un vicepre?edinte la Judec?toria Pa?cani, un pre?edinte la Judec?toria Vaslui ?i un vicepre?edinte la Judec?toria Bârlad.

De asemenea, dintre cele 20, 13 sunt posturi de execu?ie efectiv vacante. Potrivit reprezentan?ilor CSM, din schema de personal de 232 de posturi disponibile pentru judec?tori, doar 212 sunt ocupate deocamdat?.

Dintre instan?ele din municipiul Ia?i, doar Curtea de Apel are o schem? complet?, cu toate cele 39 de posturi ocupate. La Tribunalul Ia?i sunt disponibile dou? locuri pentru judec?tori, ca ?i la Judec?torie, de altfel.

 

Sursa

Comentarii

comentarii