Se oferă 190 de posturi pentru 800 de șomeri

Vineri, treatment 19 aprilie, sales va avea loc bursa locurilor de munc?, la  Casa de Cultura “Mihail Sadoveanu” din centrul ora?ului Pa?cani, începând cu ora 9:30. Se ofer? 190 de posturi pentru cei aproape 800 de ?omeri înregistra?i. Persoanele care caut? un loc de munc?, vor avea ocazia s? discute direct cu angajatorii despre facilit??ile ?i oportunit??ile oferite ?i desigur despre obliga?iile pe care le au dac? sunt angaja?i. Momentan ?i-au anun?at participarea 20 de agen?i economici din Municipiu Pa?cani.

Joburile oferite se adreseaz? în principal celor cu studii medii, pentru cei cu studii superioare ofeta fiind mai s?rac?. ?omerii pot ajunge lucr?tori în comer?, confec?ioneri, electricieni sau ingineri în construc?ii, dup? vizita la Bursa General? a Locurilor de Munc?.

Participarea este confirmat? prin comunicarea num?rului de locuri disponibile sau meseria/func?ia, agen?ii economici adresându-se direct Agen?iei Locale pentru Ocuparea For?ei de Munc? Pascani.
În Pa?cani sunt 752 de ?omeri, dintre care 320 femei.

Sursa

Comentarii

comentarii