Se rupe USL? Partidele din alianță în ședință de urgență!

uslDuminic?, no rx 12 ianuarie, help liderii USL s-au reunit într-o ?edin?? de urgen??, sales în care au discutat despre problemele din teritoriu, dar ?i despre Legea descentraliz?rii, considerat? neconstitu?ional? de Curtea Constitu?ional? a României.

Supus? votului vineri, Legea descentraliz?rii a fost declarat? neconstitu?ionala? cu unanimitate de voturi.

Vicepremierul Liviu Dragnea afirm? c? aceast? hot?râre a Cur?ii Constitu?ionale nu este în beneficiul României, deoarece “descentralizarea e un pas uria? spre ruperea definitiv? de comunism a acestei ??ri”. “Orice an pierdut aduce deservicii acestei ??ri”, a spus el. Dragnea este interesat de motivele invocate de Curtea Constitu?ional? cu scopul de a efectua modific?rile necesare. În plus, alian?a PNL-PSD Ilfov nu a fost privit? cu ochi buni de c?tre acesta, urmând ca subiectul s? fie discutat într-o ?edin?? a USL.

Urmând acela?i curs negativ, ziua de vineri a marcat ?i demisia senatoarei Gabriela Firea din toate func?iile de?inute în cadrul PSD. Senatoarea a afirmat c? nu poate s? asiste la “înc?lcarea flagrant? a principiilor care au stat la baza form?rii USL”. Organiza?ia PSD Ilfov, unde Gabriela Firea a fost pre?edinte, sper? la o revenire a acesteia asupra deciziei luate.

R?spunsul vicepremierului la întrebarea fireasc? ap?rut? ca urmare a evenimentelor privind rezisten?a USL a fost scurt ?i la obiect: “O s? v? spun ceva inteligent acum: USL va rezista pân? când se va rupe”.

Sursa

Comentarii

comentarii