Se scumpesc polițele RCA

baniDin cauza num?rului tot mai mare de accidente, prostate ?eful ASF a precizat c? poli?ele RCA vor fi scumpite pentru a se putea face desp?gubirea.

Brokerii vorbesc de o majorare cu înc? 10 – 15 procente, order pân? la finalul anului. ?i asigur?rile obligatorii pentru locuin?e s-ar putea scumpi.

Cea mai ieftin? poli?? de asigurare valoreaz? 440 de lei pe an. Aceasta poate fi încheiat? de un ?ofer care nu a avut incidente în trafic ?i are o ma?in? cu un motor de 1998 de centimetri cubi. De?i acest pre? este cu 10% mai mare fa?? de cel din 2013, unhealthy ?eful ASF precizeaz? c? nu este de ajuns. „O s? se mai scumpeasc?, altfel, de unde s? acoperi aceste costuri, daunele sunt mai mari decât înainte”, a spus Mi?u Negri?oiu pre?edintele ASF. „Poate s? ajung? de la o cre?tere de 10%, la 15%, poate s? fie ?i o cre?tere de 40%”, a spus Bogdan Andriescu, pre?edinte UNSICAR.

Brokerii sunt îns? de p?rere c? asiguratorii ar trebui s? îi penalizeze doar pe cei care au mai multe incidente în trafic. „Primele pot ajunge pân? la cre?teri de 200 – 300% pentru un client foarte p?gubos”, a spus Valentin Groza, director de asigur?ri auto al unei firme de brokeraj.

Negri?oiu vrea ?i scumpirea asigur?rii pentru locuin?e, valoarea acesteia fiind prea mic? comparativ cu daunele ce ar trebui pl?tite în cazul unei calamit??i. Dar chiar ?i cu un pre? mic, românii nu se îngr?m?desc s? încheie astfel de poli?e. Mai pu?in de 20% dintre locuin?ele din România sunt asigurate, de?i legea prevede amenzi cuprinse între 100 ?i 500 de lei pentru cei care nu încheie o poli?? obligatorie.

Sursa

Comentarii

comentarii