Se vând activele firmei Scudas Pașcani!

Creditorii firmei Scudas Pafosta-scudas?cani se vor întâlni luna viitoare pentru a aproba scoaterea la vânzare a bunurilor firmei pentru a-?i recupera datoriile. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Cluj Napoca pe 6 februarie ?i va avea pe ordinea de zi un singur subiect de discu?ie, check respectiv aprobarea modific?rii strategiei de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei.

Strategia presupune organizarea a câte zece ?edin?e de licita?ie în trei etape, cu diminuarea pre?urilor activelor de la etap? la etap?. În prim? faz? pre?urile vor sc?dea cu 10%, în cea de-a doua faz? pre?urile stabilite dup? prima etap? vor sc?dea cu 20%, ca în cele din urm? pre?urile în ultima lor valoare s? fie diminuate cu 30%. Scudas Pa?cani este în faliment din 2012.

Sursa

Comentarii

comentarii