Secretele unui creier sănătos

creierSportul, ailment alimenta?ia, somnul ?i exerci?iul min?ii sunt cele mai importante elemente care contribuie la s?n?tatea min?ii ?i a organismului nostru.

Men?inerea creierului s?n?tos, printr-o diet? potrivit?, ?i exerci?ii care s? între?in? func?iile congnitive, pot stimula memoria ?i capitalul intelectual.

Iat? câteva modalit??i prin care se poate face acest lucru:

1. Dormi – somnul este unul dintre factorii cheie ai memor?rii. F?r? somn ?i chiar respectând sfaturile de mai jos, nu v? îmbun?t??i?i memoria. Asta nu înseamn? c? ve?i lenevi sâmb?ta ?i duminica în pat, dar o siest? scurt? este eficace.

2. Exerci?ii fizice pentru minte – activitatea cardiovascular? pompeaz? mai mult sânge oxigenat în creier. Sângele oxigenat este plin de nutrien?i, esen?iali celulelor creierului. În plus, exerci?iile cardio au ?i efecte pe termen lung, ele men?inând în stare optim? vasele de sânge ?i prevenind astfel boli sau afec?iuni legate de func?iile cognitive, ca de exemplu atacul de cord.

3. Jocuri ale min?ii – când ne provoc?m intelectual în mod constant, ne men?inem poten?ialul intelectual reducând riscul pierderilor de memorie asociate cu înaintarea în vârst?. De la ?ah, Go, Sudoku, domino, etc – jocuri special dezvoltate pentru a provoca mintea – nu po?i ?ti care te pasioneaz? pân? când nu le încerci. Rebusul ?i cuvintele încruci?ate dezvolt? ?i mai mult capacitatea de a conecta situa?iile ?i de a crea solu?ii. Cu alte cuvinte, lectura ?i cuvintele încruci?ate, ori jocurile puzzle v? fac via?a mai u?oar?.

4. M?nânc? pe?te – persoanele care consum? pe?te o dat? pe s?pt?mân? au cu 60% mai pu?ine ?anse s? se îmboln?veasc? de Alzheimer, potrivit speciali?tilor.

5. Cite?te, prive?te, ascult?, recit? – chiar de credem c? avem o memorie vizual? mai bun? decât cea auditiv?, cu cât ne vom folosi mai bine de toate sim?urile, cu atât vom memora mai u?or. Citi?i, recita?i, privi?i filmule?e video pe Internet sau la televizor. În felul acesta, diversifica?i modul de acces la informa?ii.

6. F? sport – o via?? activ? ?i s?n?toas? în tinere?e are un efect deosebit asupra st?rii ulterioare de s?n?tate. Exerci?iile fizice pot reduce riscul apari?iei declinului cognitiv ?i al unor boli grave, precum demen?a ?i Alzheimer.

A?adar zicala „Minte s?n?toas? în corp s?n?tos” se potrive?te de minune celor men?ionate mai sus. Dac? vrei s? ai o minte tân?r?, ager? ?i o memorie de elefant, trebuie, printre altele, s? respec?i orele de somn ?i s? faci sport.

Sursa

Comentarii

comentarii