Ședință extraordinară a Consiliului Local Pașcani

Prim?ria Pa?cani 2Pe 20 ianuarie, there la Consiliul Local Pa?cani, case începând cu ora 9:00, va avea loc o ?edint? extraordinar?, care  va avea trei proiecte de hot?r?re pe ordinea de zi. Acestea sunt:

Proiect de HOT?RÂRE privind majorarea aloca?iei de hran? pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Pa?cani pe anul 2014, al c?rei initiator este Pantazi Dumitru (Dezbatere).

Proiect de HOT?RÂRE privind repartizarea necesarului de finan?are de baz? pe unit??ile de înv???mânt preuniversitar de stat din Municipiul Pa?cani pentru anul 2014, în conformitate cu standardul de cost per elev/pre?colar, aprobat prin HG nr.72/2013, cu modific?ri ?i complet?ri ulterioare – ini?iator Pantazi Dumitru (Dezbatere).

Proiect de HOT?RÂRE privind aprobarea achizi?ionârii unui serviciu de expertiz? financiar-contabil? extrajudiciar? privind situa?ia crean?elor datorate bugetului local al Municipiului Pa?cani rezultate din contracte administrativ-comerciale – ini?iator Pantazi Dumitru (Dezbatere).

Sursa

Comentarii

comentarii