Ședință la Spitalul de Urgență Pașcani – valoarea coplății

Ast?zi, sickness 26 martie, sales a avut loc o ?edin?? a consiliului de administra?ie, order întrunit? de conducerea Spitalului de Urgen?? Pa?cani, referitoare la avizarea bugetului de venituri ?i cheltuieli pe primele trei luni ale anului, la stadiul preg?tirii unit??ii medicale în vederea vizitei de evaluare a CONAS (Comisia Na?ional? de Acreditare a Spitalelor), la stadiul de îndeplinire a obiectivelor din planul strategic pe anul 2012 ?i discu?ii referitoare la prezentarea indicatorilor de calitate a managerului, pe anul precedent.

O alt? discu?ie, pe ordinea de zi, a f?cut referire la valoarea copl??ii. Suma pe care pacien?ii vor trebui s? o pl?teasc? este specificat? în contractul cadru care va fi încheiat între Casa de Asigur?ri ?i S?n?tate ?i Spitalul de Urgen?? Pa?cani ?i ar intra în vigoare de la 1 aprilie, conform purt?torului de cuvânt, directorul medical, Diana Acsinte.

Membrii Consiliului de Administra?ie nu au ajuns înc? la un consens asupra valorii copl??ii care trebuie s? fie cuprins? între 5 ?i 10 lei ?i nici nu au stabilit categoriile de pacien?i care vor trebui s? pl?teasca aceast? tax?.

Potrivit spuselor directorului medical, nu se ?tie ce se va întâmpla cu sumele de bani care vor fi strânse.

Sursa

Comentarii

comentarii