Sediu nou pentru Biblioteca din Pașcani

biblioteca-pascaniBiblioteca Municipal? din Pa?cani se va mut? într-o nou? loca?ie. Acum au loc lucr?ri de modernizare ?i reabilitare, patient firmele care se ocup? de acestea fiind din Roman. Suma este de 6 sute mii lei, f?r? TVA, iar termenul de predare este la sfâr?itul lunii octombrie. 

Peste câteva luni, institu?ia cultural? î?i va avea sediul pe strad? Gradinitiei, la mezaninul blocului G2, în apropiere de Prim?ria Pa?cani. De la începutul lunii martie a.c., angaja?ii firmei care a câ?tigat licita?ie lucreaz? la reamenajarea acesteia, iar în prezent stadiul lucr?rilor a ajuns la 30% din proiect.

“Am discutat cu cei de la Compartimentul Investi?ii ?i au spus c? acum se lucreaz? la partea de finisaje, mai au mult? treaba acolo, suntem undeva la 30- 40% cu lucrarea. Urmeaz? partea de dot?ri speciale, birouri, rafturi speciale ce presupun a fi într-o biblioteca, pentru a putea func?iona în mod normal. Trebuie venit ?i cu partea de intranet, m? refer la re?eaua interioar? a bibliotecii ?i, bineîn?eles va fi montat ?i internet”, a declarat Cristian Menegon, purt?tor de cuvânt la Prim?ria Pa?cani.

De aceste lucr?ri se ocup? SC Apollonia Construct SRL având ca subcontractant pe SC AdyVas SRL din Roman. Valoarea contractului semnat între administra?ia local? ?i cele dou? firme se ridaca la suma de 600.000 lei f?r? TVA. Termenul de finalizare ar urm? s? fie la sfâr?itul lunii octombrie.

Men?ion?m faptul c?, în prezent Biblioteca Municipal? î?i desf??oar? activitatea într-o fosta cas? boiereasc?, construit? la începutul acestui secol, iar cl?direa se afl? într-o stare avansat? de degradare, riscând s? se pr?bu?easc? la cel mai mic cutremur.

Comentarii

comentarii