Seminarul Național ,,Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător", ediția a XVIII-a

                14741170_10154380501815218_1350933310_nÎn data de 15.10.2016, look profesorii Colegiului Tehnic de C?i Ferate , decease ,Unirea” Pa?cani, Elefteriu Crina Aurelia, Anicolaesei Alexandra ?i Vatavu Adriana au participat la Seminarul Na?ional ,,Parteneriat în educa?ia pentru mediul înconjur?tor“, edi?ia a XVIII-a, care s-a desf??urat la Bucure?ti, sub egida C.C.D.G. (Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie), membru cu drepturi depline al Funda?iei de Educa?ie pentru Mediul Înconjur?tor. Tema seminarului din acest an a fost: Responsabili pentru un mediu sustenabil.

                Printre momentele desf??urate în partea I a seminarului, deschiderea oficial?, exemple de bun? practic? în programele C.C.D.G., responsabili pentru mediul în care tr?im, proiectul ,, M?nânc? responsabil”, provoc?ri actuale în climatologia urban?, campania de atitudine ?i ac?iune ,,Litter Less”, s-a num?rat ?i ceremonia de acordare a Plachetelor Eco (28 unit??i ?colare), premierea cu al ?aptelea Steag Verde (6 unit??i ?colare), conferirea statutului de Eco-?coal? ?i a Steagului Verde celor 16 unit??i ?colare evaluate în anul 2016.

                Printre cele 16 unit??i ?colare din ?ar? care au primit statutul de Eco-?coal? ?i Steagul Verde s-a num?rat ?i ?coala noastr?, Colegiul Tehnic de C?i Ferate ,,Unirea” Pa?cani.

                Tot în cadrul seminarului, ?coala noastr? a primit Certificatul Interna?ional Eco-?coal?, pentru realizarea activit??ilor educative de dezvoltare sustenabil? ?i a managementului mediului, pentru îmbun?t??irea continu? a calit??ii mediului în ?coal? ?i în comunitatea local?.

                 Alte proiecte desf??urate în ?coal? sub egida C.C.D.G. au fost Programul Mondial Learning about forest – S? înv???m despre p?dure (12 profesori implica?i) ?i Proiectul Na?ional Patrula Eco (24 profesori implica?i din ?coal?).

                 În Proiectul Na?ional Patrula Eco, proiect sus?inut de Ministerul Mediului, Apelor ?i P?durilor, Agen?ia Na?ional? pentru Protec?ia Mediului, Institu?ia Prefectului Municipiului Bucure?ti, Colegiul Tehnic de C?i Ferate ,,Unirea” Pa?cani a ob?inut locul II pe ?ar? cu Patrula Eco a ?colii, ,,Unirea în ac?iune!”.

                  Premiul special pentru cea mai complex? agend? a fost ob?inut de c?tre eleva, B?iceanu Mihaela Tiberica, elev? în clasa a XII-a B, profil ?tiin?e ale naturii, elev? coordonat? de c?tre doamna profesor Vatavu Adriana, coordonator Patrula Eco, pentru implicarea de excep?ie ?i activit??i de voluntariat în identificarea problemelor de mediu din comunitatea local?, în perioada 2015 – 2016.

            Coordonatorii Programului Interna?ional Eco-Schools la nivelul unit??ii noastre sunt Elefteriu Crina-Aurelia, profesor de geografie ?i Anicolaesei Alexandra, profesor de limba francez?.

             Pe aceast? cale, coordonatorii proiectelor ecologice, conducerea ?colii mul?umesc partenerilor, care ne-au sprijinit în derularea activit??ilor pe parcursul ultimilor 3 ani: Asocia?ia de P?rin?i ,,Colegiul Unirea”, Administra?ia Na?ional? Apele Române, Prim?ria Municipiului Pa?cani, Camera Agricol? Jude?ean? Ia?i,  Ocolul Silvic Pa?cani, Asocia?ia „Gipsy Eye”, Firma locala de salubritate CLP Eco-Salubritate Pa?cani, Edil-Industry Ia?i,  ProInvest Group SRL, SC Dasgrom.

Comentarii

comentarii