Semnificația zilei de Vineri din Săptămâna Patimilor

Vinerea Mare, and ultima vineri din Postul Pa?telui, se mai nume?te ?i Vinerea Patimilor (ziua patimilor ?i r?stignirii lui Iisus) sau Vinerea Seac?, pentru c? e zi de post negru – nu se m?nânc? ?i nu se bea decât ap? toat? ziua. Dup? credin?a cre?tin?, în aceast? zi a avut loc moartea lui Iisus care a fost r?stignit ?i a murit pe cruce pentru r?scump?rarea neamului omenesc de sub jugul p?catului str?mo?esc. Aceasta este ziua de pomenire a înfrico??toarelor Patimi ale Mântuitorului, care, dup? ce a fost, chinuit, biciuit, scuipat, a fost r?stingnit între doi tâlhari ?i a murit pentru mântuirea omenirii.

În aceast? zi nu se s?vâr?e?te Liturghie (este o zi aliturgic?), dar în schimb se ?in slujbe precum „Ceasurile împ?r?te?ti”, vineri diminea?a, „Vecernia”, în timpul c?reia se face ?i „Punerea în mormânt“ sau scoaterea Epitafului în mijlocul bisericii, spre închinare ?i Pavecerni?a (sau Noptanda).

Speciali?tii în etnografie îns? sus?in c?, în comunit??ile tradi?ionale, se considera c? Vinerea Mare, odat? cu moartea Mântuitorului, deschide un timp al haosului ?i întunericului, oamenii r?mânând f?r? protec?ie divin?. Oamenii ?in tradi?ii vechi de secole precum cele ce urmeaz?, în numele Patimilor suferite de Iisus.

În aceast? zi, gospodarii nu ar?, nu seam?n? ?i nu s?desc pomi, pentru c? nu vor rodi. Femeile nu au voie s? coac?, s? coas?, s? ?eas?, s? spele rufe sau s? toarc?.  În unele zone ale ??rii se afum? cu t?mâie pomii ?i casele pentru a le feri de animale s?lbatice, de tr?snete, boli ?i d?un?tori. De asemenea, exist? tradi?ia c? dac? plou? va fi un an îmbel?ugat, iar dac? nu, va fi s?r?cie tot anul. De asemenea, o tradi?ie veche care se ?ine ?i ast?zi în toat? România sus?ine c? în Vinerea Mare, diminea?a, înainte de r?s?ritul soarelui, oamenii alergau descul?i prin rou? sau se sc?ldau tainic în ape curg?toare: se crede c? cel care se cufund? de trei ori în ap? rece în Vinerea Seac? va fi s?n?tos ?i va avea noroc tot anul.

Sursa

 

 

 

Comentarii

comentarii