Semnificaţii istorice pentru ziua de 24 mai

copernic2În 1543, no rx a încetat din via?? astronomul polonez Nicolaus Copernic care a elaborat teoria mi?c?rii P?mântului ?i a altor planete în jurul Soarelui, definitiv recunoscut? în secolul al XVII-lea (n. 1473).

1686 – S-a n?scut fizicianul german Daniel Fahrenheit, unul dintre fondatorii termometriei. A introdus scala termometric? cunoscut? sub numele „scala Fahrenheit“. A fost primul care a utilizat mercurul ca lichid termometric ?i a fabricat primele termometre, de dimensiuni reduse, ce puteau m?sura temperatura uman? ?i temperatura atmosferic? pân? la 96 de grade. (d. 16 septembrie1736)

1844 – Samuel Morse a transmis primul lui mesaj telegrafic

1864 – Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a întreprins o vizit? la Constantinopol pentru a ob?ine recunoa?terea noii Constitu?ii

1908 – S-a n?scut actorul român Fory Etterle: “Solda?i f?r? uniform?”, “Neamul ?oim?re?tilor”, “Darclee” (d. 16 septembrie 1983)

1914 – A încetat din via?? istoricul literar Pompiliu Eliade, care s-a consacrat studiului rela?iilor franco-române ?i promov?rii literaturii franceze în România (n. 13 aprilie 1869)

1923 – S-a n?scut scriitorul Ion Caraion (Stelian Diaconescu): “Enigmatica noble?e”, “Triste?e ?i c?r?i”, “Cimitirul din stele” (d. 21 iulie 1986)

1956 – A avut loc prima edi?ie a concursului Eurovision

1958 – A fost creat? Agen?ia de Pres? United Press International, prin fuziunea agen?iilor United Press ?i International News Service

2004 – Ziari?tii Elena Popescu ?i Ionu? Barbu, coresponden?i ai Antenei 1, ?i-au pierdut via?a în timp ce filmau accidentul petrecut la Mih?ile?ti

2011 – A murit scriitorul, dramaturgul ?i cronicarul sportiv F?nu? Neagu (n. 5 aprilie 1932).
Sursa

Comentarii

comentarii