Semnificații istorice pentru ziua de 27 aprilie

Ion_Heliade_Radulescu_Popp1521 – a murit exploratorul portughez Fernando de Magellan (n. 1480). A fost primul care a navigat spre vest pornind din Europa pentru a ajunge în Asia, stuff primul european care a navigat în Oceanul Pacific ?i primul care a condus o expedi?ie în jurul lumii.

1522 – B?t?lia de la Bicacca: Carol I ?i Papa Adrian al VI-lea au învins Fran?a.

1791 – S-a n?scut Samuel Morse, inventatorul telegrafului ?i al alfabetului Morse (m. 2 aprilie 1872)

1820 – S-a n?scut filosoful britanic Herbert Spencer, autor al “The Principles Of Psychology”, “The Principles Of Sociology” ?i “The Man Versus The State” (m. 8 dec. 1903)

1872 – A murit Ion Heliade R?dulescu, scriitor ?i om politic român. A fost membru fondator al Academiei Române ?i primul s?u pre?edinte. A fost implicat în evenimentele de la 1848 (n. 6 ianuarie 1802)

1882 – S-a n?scut Nicolae B?lan, Mitropolit al Ardealului (m. 6 august 1955)

1899 – S-a n?scut creatorul de desene animate Walter Lantz, creatorul cioc?nitorii Woody (m. 1994)

1927 – S-a n?scut Coretta King, judec?tor american, so?ia lui Martin Luther King (m. 2006)

1931 – George Enescu a terminat orchestra?ia operei “Oedip”, crea?ie pe care a dedicat-o Mariei Rosetti-Tescanu

1941 – La solicitarea lui Iuliu Maniu, ca reprezentant al “opozi?iei unite” a PN?-PNL, a avut loc o întrevedere cu reprezentan?ii guvernelor englez ?i american, prilej cu care s-au stabilit mijloace de leg?tur? ?i comunicare în situa?ia întreruperii rela?iilor diplomatice. Iuliu Maniu a cerut, între altele, s? se garanteze anularea dictatului de la Viena ?i grani?ele României din 1938 ?i s? recunoasc? “opozi?ia unit?” drept reprezentant legitim al României. În r?spunsul lor, cele dou? guverne se eschivau s? garanteze frontierele româno-sovietic? ?i româno-bulgar? dinainte de 1940.

1941 – Armata german? ocup? Atena ?i regiunea Peloponez.

1945 – S-a n?scut dramaturgul american August Wilson (Frederick August Kittel). A devenit celebru datorit? pieselor sale “Barriers” din anul 1985 ?i “The piano lesson” din anul 1986, care i-au adus câte un premiu Pulitzer. (m. 2 octombrie 2005).

1946 – Pe o nav? comercial? a fost instalat pentru prima dat? un radar.

1950 – A murit poetul ?i prozatorul Horia Bonciu, autor al volumelor de poezii “Lada cu nuci”, romanele “Bagaj”, “Pensiunea doamnei Pipersberg” (n. 19 mai 1893)

1953 – A murit, în deten?ie, în lag?rul de la Sighetu Marma?iei, Gheorghe Br?tianu, istoric ?i om politic, pre?edinte al Partidului Na?ional Liberal – Gh. Br?tianu. (n. 3 feb. 1898)

1972 – A fost inaugurat Muzeul “Curtea Veche” de la Palatul Voievodal Bucure?ti.

1978 – Ziua Revolu?iei în Afganistan. Pre?edintele Sardar Mohammed Daoud a fost r?sturnat de la putere ?i asasinat de rebelii procomuni?ti.

1990 – Se reintroduce tricolorul ro?u-galben-albastru ca drapel de stat în Republica Moldova.

1993 – A avut loc festivitatea de deschidere oficial? a activit??ii Consulatului onorific al României de la Anvers (Belgia), prima institu?ie de acest gen deschis? de România într-o ?ar? european? dup? cele de-al doilea r?zboi mondial.

1994 – Ziua Libert??ii în Africa de Sud. Au avut loc primele alegeri multirasiale din Africa de Sud.

2007 – Simona Constantinescu, actri?? a teatrului or?dean, care a interpretat pe scen? peste 150 de personaje, a murit. Simona Constantinescu a jucat, printre altele, în “Play Strindberg” de Friedrich Dürrenmatt, “Pesc?ru?ul” de A.P.Cehov, “Tartuffe” de Moliere, “Macbeth” de William Shakespeare, “Steaua f?r? nume” de Mihail Sebastian, “Pygmalion” de G.B.Shaw. (n. decembrie 1929)

Sursa

Comentarii

comentarii