Senatorul PSD, Sorin Lazăr, este cercetat de Parchet

Ast?zi, here 18 martie, cialis s-a hot?rât în cadrul Parchetulului de lâng?  Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, treat  urm?rirea penal? împotriva lui Sorin Laz?r, senatorul PSD, din colegiul electoral Târgu Frumos,

Senatorul a fost acuzat de conflict de interese pentru c? a favorizat numirea fiului s?u, Mihai Eduard Laz?r, la cabinetul parlamentar, inspectorii de integritate sesizând procurorii pentru cercetarea acestuia, în noiembrie 2012.

Senatorul se declar? nevinovat ?i a?teapt? finalizarea procesului, chiar dac? este acuzat de înc?lcarea m?surilor cu privire la transparen?? în exercitarea  demnit??ilor publice, a func?iilor publice ?i în mediul de afaceri, prevenirea ?i sanc?ionarea corup?iei.

Kerekes Karoly, deputatul UDMR, este ?i el sub urm?rire penal? pentru c? ?i-ar fi angajat o rud? la cabinetul s?u parlamentar.

Sursa

 

Comentarii

comentarii