Senatul a votat pentru amnistierea pensionarilor și a mamelor

batrani_pensionariSenatul a adoptat, link luni, proiectele de lege privind amnistierea pensionarilor ?i a mamelor care au primit sume necuvenite din vina func?ionarilor.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege ini?iat de Guvern care prevede amnistierea fiscal? a mamelor care au primit indemniza?ii pentru cre?terea copilului calculate gre?it ?i a votat un amendament prin care Guvernul va da înapoi banii deja restitui?i de p?rin?i, în 5 ani, începând cu 1 ianuarie.

Potrivit proiectului, doar mamele care au primit indemniza?ii pentru cre?terea copilului calculate gre?it vor fi amnistiate, nu ?i cele care au folosit documente eliberate cu nerespectarea legii sau care au declarat lucruri neconforme realit??ii.

În urma unei decizii a Cur?ii de Conturi de verificare a dosarelor pentru acordarea indemniza?iei de cre?tere a copilului, s-a stabilit c? 12.460 de mame, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, au încasat venituri suplimentare, pe lâng? indemniza?ia de cre?tere a copilului. Astfel, Curtea de Conturi a stabilit c? mamele respective trebuie s? returneze indemniza?iile încasate, respectiv 15 milioane de lei pentru care s-a constituit debit.

Potrivit unui amendament formulat în plen de pre?edintele Comisiei pentru munc?, Liviu Marian Pop (PSD), sumele dobândite din debitele recuperate de la pensionari începând cu data de 1 ianuarie 2011 ?i pân? la data intr?rii în vigoare a acestei legi se vor restitui e?alonat pe o perioad? de cinci ani, începând de la 1 ianuarie 2015, prin pl??i anuale egale.

Proiectul de act normativ prevede c? pensionarii afla?i în eviden?a sistemului unitar de pensii publice vor fi scuti?i de la plata debitelor constituite sau care urmeaz? a fi constituite în sarcina acestora, reprezentând sume încasate necuvenit, ca urmare a unor interpret?ri neunitare ale prevederilor legisla?iei din domeniul asigur?rilor sociale ?i pensiilor. Documentul mai stabile?te c? debitele ce au drept cauz? culpa debitorului materializat? în folosirea de c?tre acesta a unor documente eliberate cu nerespectarea legii, declararea de c?tre acesta a unor date neconforme realit??ii care au avut drept urmare stabilirea eronat? a pensiei sau nerespectarea condi?iilor privind cumulul pensiei cu venituri salariale sau asimilate salariului, nu vor face obiectul scutirii la plat?.

Sursa

Comentarii

comentarii