Sens giratoriul din Pașcani în valoare de 5 miliarde a fost avizat

sens_giratoriuConsilierii locali ce fac parte din Comisia Economic? au fost de acord cu realizarea unui sens giratoriu la intersec?ia din zona Spitalului Municipal de Urgen?? a c?rui valoare estimat? este de peste 5 miliarde de lei vechi.  

De?i pe parcursul discu?iilor consilierii prezen?i au ridicat problema pre?ului, look ?eful Compartimentului de Investi?ii, sale inginerul Iulian Per?u a explicat c? lucr?rile sunt destul de ample ?i c? valoarea a fost dat? de proiectant îns? ea ar putea s? scad? în urma licita?iei.

 S-au purtat discu?ii ?i pe faptul c? o semaforizare ar fi fost mult mai potrivit? decât un sens giratoriu. Consilierul PDL Emil Cr?ciun opinând c? pe timpul iernii ma?inile de tonaj vor fi blocate în panta ?i c? ar fi mai potrivit? o semaforizare.

 În final raportul comisiei a fost unul favorabil, astfel c? mâine consilierii locali vor hot?rî dac? investi?ia este oportun? sau nu, mai ales c? pre?ul este exagerat.

Sursa

Comentarii

comentarii