Sex în Postul Paştelui: păcat sau nu?

Odat? cu începerea Postului Pa?telui o parte dintre credincio?i renun?? la diferite alimente, here dar ?i la anumite pl?ceri carnale, pentru a-?i purifica sufletele. Totu?i, medicii sus?in c? sexul sau autosatisfacere sunt s?n?toase.
Din punct de vedere religios, exerci?iul de ab?inere de la anumite mânc?ruri, de la actul sexual, de la mânie, de la a-i judeca pe ceilal?i, împletite cu practica rug?ciunii ?i a actelor de milostenie creeaz? premisa tr?irii întru libertate, aceasta fiind de fapt împ?r??ia lui Dumnezeu.

“În concepte cre?tine se vorbe?te despre dragoste, nu sex, pentru c? unirea dintre un b?rbat ?i o femeie este o tain?, iar acest lucru se face prin taina sfintei c?s?torii, atunci când doua trupuri devin unul singur. Biserica vorbe?te despre dragoste, sexul nu î?i reg?se?te chemarea în via?a cre?tinului autentic. Când vorbim despre dragoste, urm?rim împlinirea unit??ii la care sunt chema?i so?ii ?i despre înt?rirea c?sniciei, iar când este vorba despre sex, facem referire doar la satisfacerea pl?cerilor care sunt de domeniul tr?irilor inferioare, specifice mai mult carnalului ?i nu spiritului”, a explicat p?rintele Marius Ciprian Pop.

“În momentul în care practici actul sexual ca o satisfacere a pl?cerilor, actul nu mai face parte din realitatea de tain?. Masturbarea este de neîn?eles atât în timpul postului, cât ?i în afara acestuia, fiind o realitate care nu îi apar?ine omului îmbun?ta?it ?i are repercusiuni negative asupra fizicului uman, reperate în insingurare, izolare, ce duc la depresii ?i dezn?dejde, fatale fiin?ei umane”, a mai spus el.

Medicii spun c?, din punct de vedere strict medical, sexul ?i masturbarea sunt s?n?toase, deoarece reduc stresul, cresc nivelul de endorfine, ceea ce î?i d? o stare de bine, ar putea reduce riscurile de cancer de prostat? – în cazul b?rba?ilor – ?i scade num?rul de calorii.

Pe de alt? parte, o perioad? de dou? luni ?i jum?tate, cât ?ine Postul Mare, în care nu faci sex sau nu te masturbezi ?i-ar putea crea st?ri de iritabilitate sau chiar de depresie.

Sursa

Comentarii

comentarii