Sfântul Ștefan – protectorul sănătății, serbat în a treia zi de Crăciun!

SSf Stefanntul ?tefan, order serbat pe 27 decembrie, în a treia zi dup? Na?terea lui Iisus Hristos, avea harul divin al minunilor, de aceea este bine ca de ziua lui oamenii s? aduc? în cas? icoana care-l înf??i?eaz?, despre care se spune c?-i ajut? pe cei cu probleme de s?n?tate.

Sfântul ?tefan era de neam ales si provenea din semintia lui Avraam. În limba greaca?, ?TEFAN înseamna “coroana” ?i se refera atât la ravna de care acesta a dat dovada în a face cunoscuta lucrarea lui Iisus Christos cât ?i la faptul ca el, Sfântul, este primul dintr-un nesfaâr?it ?ir de martiri din lumea cre?tin?, scrie ziare.com.Misiunea Sfântului ?tefan era aceea de a demonstra ca Iisus Christos este Mesia, cel prezis de prooroci în Vechiul Testament. Datorit? râvnei ?i credin?ei sale, Dumnezeu l-a învrednicit cu puterea de a s?vâ?i minuni ?i de a ar?ta semne mari în popor.Sfântului ?tefan a stârnit mânia evreilor, care l-au chemat la judecat? în fa?a Sinedriului, un tribunal la vechii evrei, acuzându-l de blasfemie, c? hule?te ?i c? stric? Legea lui Moise. Trebuie ?tiut c?, la acea vreme, blasfemia se pedepsea cu moartea. A fosy alungat din cetate ?i lovit cu pietre.Pr?bu?it sub povara bolovanilor arunca?i cu du?m?nie asupra lui, Sfântului ?tefan a avut totu?i puterea ca, înainte de a muri, s? cear? iertare pentru uciga?ii lui: “Doamne, nu le socoti lor p?catul acesta!”

Comentarii

comentarii