Sfaturi pentru a menţine vie o relaţie la distanţă

relatie distantaStudiile de specialitate au demonstrat c? majoritatea rela?iilor de distan?? în care partenerii nu stabilesc de la început regulile se încheie cu o desp?r?ire în primele 6 luni de la apari?ia distan?ei între parteneri. Dac? vrei s? evi?i acest pericol, medical folose?te cele mai importante 6 sfaturi pentru a men?ine vie o rela?ie la distan??.

Chiar dac? rela?ia a început la distan??, momentul în care devine serioas?, cu timp petrecut împreun? în acela?i loc, este momentul pentru stabilirea unor reguli de baz?. Stabilirea unor planuri comune este cheia succesului unei rela?ii la distan??.

Comunic? zilnic prin mai multe metode. Convorbirile telefonice sunt cel mai costisitor mod de a comunica la distan??, dar nu mai sunt ?i cel mai bun de mult timp. De la Skype pân? la Facetime, exist? numeroase moduri de a interac?iona cu partenerul la distan?? într-un mod pl?cut. Combin? SMS-urile ?i mesajele pe email cu aceste modalit??i mai interactive ?i gratuite de a p?stra contactul cu persoana iubit?.

Stabile?te un program pentru timpul petrecut “împreun?”. Dincolo de comunicarea scris? ?i apelurile audio sau video, po?i crea ?i alte momente speciale al?turi de partener. Po?i stabili al?turi de el un program pentru timpul petrecut împreun? online care este mai divers. Pute?i urm?ri împreun? acela?i film la distan?? ?i îl pute?i discuta apoi imediat sau pute?i g?ti aceea?i re?et? în aceea?i zi. Indiferent de activit??ile alese, respect? programul ?i anuleaz? “întâlnirile” doar în situa?ii de urgen??.

Încearc? s? creezi un echilibru în compromisuri. Pentru unele cupluri, situa?ia în care doar unul dintre parteneri c?l?tore?te pentru a fi al?turi de cel?lalt func?ioneaz? f?r? probleme. În cele mai multe cazuri, este îns? necesar un echilibru în compromisuri, de la c?l?torii pân? la alte situa?ii care pot impune o alegere. Dac? doar unul dintre parteneri î?i arat? disponibilitatea de a face eforturi pentru rela?ie, desp?r?irea este foarte aproape.

Stabile?te vizitele din timp. Planificarea vizitelor este benefic? deoarece ajut? la crearea unui orizont de a?teptare, util în momentele când te sim?i singur? ?i p?r?sit?. Dac? niciunul dintre parteneri nu poate spune cu siguran?? când va fi disponibil pentru o scurt? reuniune, viitorul rela?iei nu pare foarte sigur.

P?streaz?-?i încrederea în partener. Un obstacol mare în succesul rela?iilor la distan?? este modul în care gelozia ?i specula?iile nefondate încep s? creeze un zid greu de d?râmat. P?streaz?-?i încrederea în partener ?i nu da dovezi de gelozie. O reac?ie exagerat? atunci când a?teptai un r?spuns sau un mesaj care a întârziat poate afecta chiar funda?ia rela?iei la distan??.

Evit? certurile. Când ai partenerul al?turi, certurile se pot încheia simplu: cu un gest, cu un s?rut sau chiar cu o partid? de sex de împ?care. Atunci când distan?a te desparte de partener, orice ceart? devine mai greu de rezolvat. Încearc? s? evi?i astfel de dispute, deoarece atunci când sentimentele negative se adun? ?i nu au o supap? prin care s? fie evacuate, desp?r?irea poate fi aproape.

Sursa

Comentarii

comentarii