Sfinţii Constantin şi Elena – semnificaţii

sfintii_constantin_si_elena_01123200În fiecare an, cialis la 21 mai, cre?tinii ortodoc?i serbeaz? ziua Sfin?ilor Împ?ra?i Constantin ?i Elena. În calendarul popular, aceast? s?rb?toare este cunoscut? ca ?i Contantin Graur sau Constantinul Puilor. B?tranii spun c? în aceast? zi p?s?rile de p?dure î?i înva?? puii s? zboare.

Biserica Ortodox? îi pr?znuie?te pe 21 mai pe Sfin?ii împ?ra?i Constantin ?i mama sa Elena. Constantin cel Mare s-a n?scut în ora?ul Naissus (Nis, Serbia) în jurul anului 274. A devenit suveran al întregului Imperiu Roman dup? învingerea lui Maxentiu ?i a lui Liciniu. Potrivit m?rturiilor lui Eusebiu ?i Lactantiu, în ajunul luptei cu Maxentiu, Constantin a v?zut pe cer ziua, în amiaza mare, o cruce luminoas? deasupra soarelui cu inscrip?ia: „in hoc signo vinces” (prin acest semn vei birui).

Noaptea, în timpul somnului, i se descoper? Hristos, cerându-i s? pun? semnul sfintei cruci pe steagurile solda?ilor. Dând ascultare poruncii primite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxentiu. Pe Arcul de Triumf al lui Constantin, care se p?streaz? la Roma, se afla inscrip?ia: „instinctu divinitatis” = „prin inspiratie divina”, ce descoper? cum a fost câ?tigat? victoria asupra lui Maxentiu.

Cea mai însemnat? realizare a împ?ratului Constantin a fost Edictul de la Milano (313), prin care cre?tinismul ajunge s? fie recunoscut de stat. Însa, el va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie cel Mare (379-395).

Dup? edictul din 313, împ?ratul scute?te Biserica de impozite, îi acord? dreptul de a primi dona?ii ?i le d? episcopilor dreptul s? judece pe cei ce nu doreau s? fie judeca?i dupa legile statului. Va înl?tura din legile penale pedepsele contrare spiritului cre?tinismului, precum: r?stignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul rosu).

Împ?ratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea (325), unde dup? lungi dezbateri, înv???tura lui Arie a fost condamnat? ?i s-a adoptat formula ca Fiul lui Dumnezeu este de o fiin?? cu Tatal ?i deci, din veci cu El. La sinod au fost alc?tuite ?i primele 7 articole ale Simbolului de credin?? (Crezul), a fost fixat? data Pa?tilor (prima duminic? dupa luna plin?, dupa echinoc?iul de primavar?) ?i s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericeasc?.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de c?tre episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (337) în Nicomidia ?i a fost înmormântat în biserica Sfin?ii Apostoli din Constantinopol, ctitorit? de el.

Comentarii

comentarii