Și-a tăiat degetul cu flexul

Ieri, cialis 20 martie, rx  un b?trân în vârst? de 64 de ani, there din Mo?ca a ajuns la Spital, dup? ce, într-un moment de neaten?ie, ?i-a sc?pat flexul peste mân? în timp ce t?ia ni?te ?evi. B?rbatul a sc?pat flexul peste mâna dreapt?, iar pânza de la unealt? i-a t?iat complet degetul ar?t?tor. Acesta a cerut ajutorul rudelor ?i a fost transportat de urgen?? la Spitalul Municipal Pa?cani.

Medicii din Compartimentul de Primiri Urgen?e nu i-au putut ”lipi” pacientului degetul, care era pus într-o pung? de ghea??, de c?tre rudele b?rbatului.

Sursa 

Comentarii

comentarii