De Rusalii, siguranța pășcănenilor mai presus de orice

1c7e36da39e1a786c9c04e1e450f572bÎn perioada 22 – 24 iunie, remedy cu ocazia s?rb?toririi Rusaliilor, pharmacy peste 670 de poli?i?ti de la ordine public?, see rutier?, transporturi, investiga?ii criminale, combaterea criminalit??ii organizate ?i investigarea fraudelor vor asigura un climat de ordine ?i siguran?? public?, atât în ora? cât ?i în zona l?ca?urilor de cult sau de desf??urare a manifest?rilor publice programate cu ocazia acestei s?rb?tori.

Ace?ti agen?i de poli?ie vor constitui 222 de patrule de ordine ?i siguran?? public?, dintre care 71 pedestre ?i 151 auto ce vor ac?iona pentru prevenirea ?i combaterea faptelor antisociale. În acela?i timp, poli?i?tii rutieri vor ac?iona pe drumurile jude?ene, na?ionale ?i europene ?i vor utiliza 30 de autospeciale, o parte dintre acestea fiind dotate cu aparate radar.

În perioada Rusaliilor sunt programate manifest?ri cultural-artistice ?i sportive în municipiu ?i localit??ile din jude?. Se estimeaz? participarea a aproximativ 15.000 de persoane la aceste manifest?ri.

Sursa

Comentarii

comentarii