Silviu Ionescu a fost condamnat la trei ani de închisoare

    Fostul diplomat, pharmacy Silviu Ionescu a fost condamnat miercuri, see de Judec?toria Sectorului 3, buy la trei ani de închisoare cu executare pentru accidentul pe care l-ar fi produs în decembrie 2009, în Singapore, care s-a soldat cu decesul unei persoane ?i r?nirea alteia.

Decizia Judec?toriei Sectorului 3 nu este definitiv?, putând fi contestat? la Tribunalul Bucure?ti.

Procurorii au cerut, la ultimul termen de judecat? din 13 martie, condamnarea la închisoare cu executare a lui Silviu Ionescu, ar?tând c? declara?iile f?cute de acesta la urm?rirea penal? ?i în faza judec??ii con?in numeroase inadverten?e. Procurorul a mai cerut interzicerea mai multor drepturi civile în cazul fostului diplomat, precum ?i men?inerea sechestrului pe un apartament ce îi apar?ine acestuia.

Potrivit procurorilor, întreg ansamblul probator combate ap?rarea lui Ionescu ?i dovede?te realitatea, respectiv c? s-a aflat la volanul ma?inii care a produs accidentul, c? el este autorul direct al acestuia ?i c? a dat o declara?ie fals? în perioada în care nu fusese înc? pus sub urm?rire penal?, în speran?a de a îndrepta aten?ia autorit??ilor judiciare singaporeze c?tre un presupus alt f?ptuitor.

Avoca?ii lui Silviu Ionescu au ar?tat în instan?? c? procurorii îl acuz? pe clientul lor doar pe baza unor probe indirecte, c? momentele accidentului ?i cele de dup? acesta nu au fost surprinse de camerele de filmat publice aflate pe acea arter? ?i care se presupune c? erau func?ionale atunci.

În final, Ionescu s-a declarat nevinovat, dar compromis din punct de vedere al imaginii personale, ?i a cerut instan?ei s? ia o decizie în favoarea imaginii României, ?i nu a sa.

“Nu m-am b?tut pentru mine. Eu am fost deja «aranjat». M-am reprofilat. Lucrez într-un cu totul alt domeniu ?i îmi place. Am f?cut deja un an de închisoare. Acum pot fi numit pu?c?ria? sau cum cum mi s-o mai spune. Eu acum m? bat, de fapt, f?r? a folosi cuvinte mari, pentru imaginea României. Mie, oricum, mi-au stricat imaginea”, declara Ionescu, în ultimul s?u cuvânt.

Fostul îns?rcinat cu afaceri al României în Singapore Silviu Ionescu a fost acuzat de omor din culp? ?i p?r?sirea locului accidentului în urma c?ruia o persoan? ?i-a pierdut via?a. Ionescu a fost trimis în judecat? în 1 iulie 2010, de c?tre procurorii Parchetului instan?ei supreme, care îl acuz? de ucidere din culp?, v?t?mare corporal? din culp?, p?r?sirea locului accidentului ?i fals în declara?ii.

Potrivit acuz?rii, în 15 decembrie 2009, în jurul orei 3.10, Silviu Ionescu, îns?rcinat cu afaceri “ad interam” al României în Singapore, în timp ce conducea un autoturism Audi A6 apar?inând Ambasadei României, nerespectând culoarea verde pentru pietoni, a accidentat, la o intersec?ie semaforizat?, dou? persoane în vârst? de 30 ?i, respectiv, 24 de ani, care traversau regulamentar.

Ionescu a p?r?sit locul accidentului ?i a continuat s? conduc? ma?ina pân? la urm?toarea intersec?ie semaforizat?, unde, nerespectând, de asemenea, culoarea verde pentru pietoni, a produs un alt accident soldat cu r?nirea unei persoane în vârst? de 18 ani. Nici de aceast? dat? Ionescu nu a oprit, p?r?sind locul accidentului ?i abandonând ma?ina într-o zon? industrial? a ora?ului Singapore, potrivit procurorilor.

Una dintre cele trei victime a decedat ca urmare a leziunilor grave ce i-au fost provocate în urma primului accident rutier, celelalte dou? suferind leziuni.

Ulterior producerii celor dou? accidente de circula?ie, Silviu Ionescu a sesizat poli?ia singaporez? cu privire la faptul c? autoturismul Audi A6 a fost sustras din fa?a Ambasadei României, dup? ora 2.00, situa?ie neconform? cu realitatea, pe care a sus?inut-o ?i prin declara?iile date în fa?a autorit??ilor judiciare singaporeze, au mai ar?tat procurorii Parchetului Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie.

Pe de alt? parte, Înalta Curte din Singapore i-a acordat desp?gubiri în valoare de 360.000 de dolari lui Bong Hwee Haw – una dintre cele trei victime. Bong, care la vremea accidentului din decembrie 2009 avea 24 de ani, a fost prima victim? care a primit compensa?ii pentru r?nile suferite.

Prietenul s?u, Tong Kok Wai, în vârst? de 30 de ani, a murit dup? zece zile de la accident, iar o a treia victim?, Muhammad Haris Abu Talib, care avea 18 ani, a suferit r?ni u?oare.

Sursa

Comentarii

comentarii