Sindicaliştii din transportul feroviar vor fi în grevă japoneză de marţi până joi

CFR_Acc_EtajatAngaja?ii CFR au intrat în grev? japonez?, search mar?i, ?i poart? pe bra?e banderole albe, nemul?umi?i c? nu le-au fost solu?ionate cererile, printre care majorarea cu 10 la sut? a salariilor, acordarea tichetelor de mas? ?i a voucherelor de vacan??.

Liderii organiza?iilor sindicale din domeniul feroviar spun c? vor avea loc miercuri noi discu?ii la Ministerul Transporturilor, în urma c?rora sper? s? se ajung? la solu?ii concrete pentru cererile angaja?ilor din CFR, în caz contrar putându-se ajunge la proteste spontane. Sindicali?tii avertizeaz? c?, în cazul în care cererile lor nu vor fi solu?ionate, vor declan?a greva general? începând din 1 octombrie.

Angaja?ii din CFR solicit? semnarea contractului colectiv de munc? pân? cel târziu pe 30 septembrie, cre?terea salariilor cu cel pu?in 10 la sut?, acordarea de tichete de mas? pentru toate zilele lucr?toare, acordarea de vouchere de vacan?? începând cu 1 ianuarie 2016 ?i o politic? de personal care s? asigure func?ionarea în bune condi?ii a acestui domeniu legat direct ?i explicit de siguran?a na?ional?.

Liderii organiza?iilor sindicale din domeniul feroviar – Federa?ia Na?ional? Feroviar? Mi?care Comercial, Federa?ia Mecanicilor de Locomotiv?, Federa?ia “Drum de fier”, Federa?ia Na?ional? Elcatel, Federa?ia Sindicatelor Ramurii Vagoane, Federa?ia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari – îi acuz? pe reprezentan?ii CN CFR, CFR Marf? ?i CFR C?l?tori c? tergiverseaz? negocierile, de?i la discu?ii ace?tia au ar?tat c?, în principiu, ar putea g?si solu?ii pentru satisfacerea cererilor sindicali?tilor, dac? ar avea ?i sprijinul Ministerului Transporturilor.

Sursa

Comentarii

comentarii