Sirețel: Prima ediție a „Zilelor Școlii”

large_cantareti_indragiti_25În perioada 18-21 mai, seek prima edi?ie a „Zilelor ?colii” a fost s?rb?torit? de ?coala Gimnazial? Sire?el, totodat? fiind celebrat ?i un secol ?i jum?tate de la înfiin?area unit??ii de înv???mânt. Au fost organizate timp de patru zile întreceri sportive, activit??i specifice fiec?rei catedre ?i o serbare cu dans, cântec ?i prezentare de mod?.

Sâmb?t?, pe 18 mai, mai multe ?coli din zon? s-au întrecut într-un campionat de fotbal, în care ?coala Sire?el a ob?inut locul III, iar cea din Humosu, o men?iune. Pe 19 mai, a avut loc o slujb? de pomenire pentru cadrele didactice decedate care au îndrumat de-a lungul anilor elevii din ?coala Sire?el. Ieri, 21 mai, au avut loc cele mai frumoase momente din cadrul zilelor ?colii, la C?minul Cultural din localitate. Sute de copii din toate cele patru institu?ii de înv???mânt componente, Humosu, Berezlogi, Sire?el ?i Slobozia, au organizat un spectacol cu dansuri moderne, populare dar ?i ?ig?ne?ti. Elevii au organizat ?i o prezentare de mod? din obiecte reciclabile.

Gheorghi?? Rotaru, un cunoscut cânt?re? de muzic? popular? cu locul natal din Sire?el ?i fost elev al scolii, a fost invitatul special al evenimentului ?i a interpretat melodii pe scena c?minului.

Sursa

Comentarii

comentarii