Siretul Paşcani îşi scoate bunurile la licitaţie

siretul_pascaniCapital Insol, drugs administratorul judiciar al produc?torului local de ?es?turi ?i perdele a anun?at scoaterea la licita?ie a patru autoturisme marca Opel în încercarea de a acoperi o parte din datoriile companiei.

Valoarea total? de pornire a bunurilor este de peste 62.000 de lei, iar licita?iile vor fi organizate în zilele de 7, 14 ?i 21 iunie. „Pentru participarea la licita?ie poten?ialii cump?r?tori trebuie s? depun? la sediul administratorului judiciar cererea de participare, dovada achit?rii regulamentului în valoare de 50 de lei în contul de lichidare al debitoarei, dovada depunerii garan?iei de participare în valoare de 20% din valoarea de evaluare, împuternicirea acordat? persoanei care reprezint? participantul la licita?ie ?i documente care s? certifice identitatea ?i calitatea participantului”, se arat? în anun?ul Capital Insol.

Sursa

Comentarii

comentarii