Sistemul antirachetă din România va fi operațional în 2015

antirachetaMar?i, cheap 22 iulie 2014, pre?edintele Traian B?sescu a anun?at c? sistemul antirachet? din România va fi opera?ional în anul 2015. De asemenea, pre?edintele a declarat c? ?i-ar dori ca Summit-ul NATO din septembrie s? constate progresele procesului de diminuare a noilor amenin??ri de securitate.

Traian B?sescu a anun?at ast?zi c? sistemul român de ap?rare împotriva rachetelor, faza a doua a sistemului NATO, va fi opera?ional în 2015. ?eful statului a declarat c?: „Ne-am dori ca Summit-ul NATO s? constate ?i s? realizeze progrese în procesul de diminuare a noilor amenin??ri de securitate, ?i aici noi includem respectarea programului de dezvoltare ?i opera?ionalizare a capacit??ilor antirachet? în România”. Traian B?sescu a mai subliniat ?i faptul c? România consider? c? NATO trebuie s? î?i asume un rol mult mai important în garantarea securit??ii energetice a Europei, precum ?i în prevenirea ?i lupta împotriva atacurilor cibernetice.

Un alt element pe care România îl va aduce în aten?ia Summit-ului NATO din Marea Britanie se refer? la încheierea misiunii din Afganistan, a?a cum a precizat Traian B?sescu, aceasta luând sfâr?it pe 31 decembrie 2014, când ?i România î?i va retrage ultimele sute de militari.

Sursa

Comentarii

comentarii