Situația economică din Pașcani

economieÎn ?edin?a de Consiliul Local ce a avut loc ast?zi la Prim?rie, cure primarul Dumitru Pantazi a prezentat consilierilor raportul prinvind starea economic?, purchase social? ?i de mediu al Municipiului Pa?cani.

O parte interesant? din acest raport a fost cea cu referire la situa?ia societ??ilor comerciale din municipiul Pa?cani. Din cauza faptului c? majoritatea societ??ilor comerciale prezint? bilan?ul economic pentru anul 2013, doctor abia în luna august a acestui an, s-au folosit datele statistice din anul 2012.

Astfel, a fost prezentat o list? a societ??ilor din Pa?cani cu cea mai mare cifr? de afaceri. Este vorba despre 12 societ??i care din p?cate au o cifr? de afaceri mai mic? în compara?ie cu anul 2011 îns? mai mul?i angaja?i.

Cea mai mare cifr? de afaceri în anul 2012 a avut societatea Rompak, cu 98.723.781 lei ?i un num?r mediu de salaria?i de 200. Pe locul doi se afl? societatea Te Rox Prod cu o cifr? de afaceri de 88.480.095 lei ?i cu un num?r de 641 de salaria?i. Pe pozi?ia a treia în topul firmelor din Pa?cani se afl? Kosarom cu o cifr? de afaceri de 83.679.915 lei ?i un num?r mediu de 336 de angaja?i.

Pe locul 4 se afl? Proinvest Group cu o cifr? de afaceri net? de 82.938.460 lei ?i un num?r de 191 salaria?i. Pe locul 5 se afl? Electroputere VFU cu o cifr? de 49.036.236 lei ?i 751 angaja?i.

La nivelul municipiului Pa?cani num?rul total de salaria?i în anul 2012 a fost de 6390 cei mai mul?i reg?sindu-se în industrie, mai exact 3772.

Sursa

Comentarii

comentarii